הקו החם 24/7

קו טלפון לסיוע ראשוני 24 שעות ביממה, כולל בסופי שבוע. מאויש בידי איש צוות מיומן לטיפול בנפגעי התמכרויות, ומיועד לקבלת מידע, עזרה, תמיכה והכוונה.

הקו החם (24 שעות): 052-3081133

החזון שלנו

להוביל ולקדם את הטיפול בנפגעי סמים, אלכוהול והתמכרויות ולסייע בידם לשוב לחייהם כבני אדם עצמאיים המקיימים יחסי גומלין בריאים עם סביבתם.

מחקר

מלכישוע פועלת לעידוד מחקר אקדמי לצורך קידום יעילות ומועילות התערבויות בנפגעי התמכרויות, בחינת שאלות תאורטיות רחבות לצורך קידום הידע האקדמי. וחיזוק הקשר בין האקדמיה לשדה הטיפולי.

פעילות עיקרית

עמותת נוה מלכישוע מפעילה יחידות לגמילה פיזית, קהילות טיפוליות לבגירים, צעירים ונוער, הוסטלים ומסגרות חינוכיות-טיפוליות לנערות.
מלכישוע מהווה בית ומשענת לנפגעי התמכרויות, מעניקה תקווה לשיקום, לשינוי ולסלילת דרך חדשה ולוקחת חלק בפעילות למניעה, הסברה וקביעת מדיניות בתחום ההתמכרויות.

מלכישוע – כפר שיקום לנפגעי סמים, אלכוהול ותרופות מרשם

מסגרות חינוכיות טיפוליות לנערות