שירות בתי הסוהר

מדריכי התמכרויות בשירות בתי הסוהר

עמותת נוה מלכישוע מפעילה את מדריכי ההתמכרויות בשירות בתי הסוהר.

המדריכים שותפים בצוות החינוכי והטיפולי בתוך האגפים הטיפוליים ובמסגרות השונות בתוך השירות.

שירות בתי הסוהר הוקם בשנת 1949. בשנת 2006 הוכר כארגון הכליאה הלאומי, משתייך למערכת אכיפת החוק וכפוף למשרד לביטחון הפנים. שב"ס הנו ארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי מובהק, המחזיק במשמורתו אסירים פליליים וביטחוניים לתכלית ההגנה על שלום הציבור וביטחונו. שב"ס מחויב להחזקתם של האסירים במשמורת נאותה, ראויה ומכבדת לצד שיקומם והקניית כלים מתקנים, כך שיוכלו להשתלב בחברה באופן מיטבי לאחר שחרורם זאת תוך שיתוף פעולה עם גורמי ממסד וקהילה שונים.

אנו רואים בעשייה חברתית משמעותית זו בשותפות עם שירות בתי הסוהר נדבך חשוב בפעילותינו למען יצירת חברה בריאה בישראל.