קהילת נשים - בית מיכל

ליצירת קשר

קהילת נשים – בית מיכל: 052-4533708
malkishua@malkishua.org.il

"קהילת הנשים נפתחה בשנת 2010 מתוך למידה הכרה בצרכים הייחודיים
לאוכלוסיה זו ומתוך רצון להתגייס ולתת מענה הולם לנשים מגיל 18 ואילך המכורות לסמים
ואלכוהול
.
היחידה מורכבת מ: "בית מיכל" ו"הוסטל לנשים" המהוות רצף טיפולי כוללני ופועלות גם
כיחידות עצמאיות – יחידות הקולטות נשים נגמלות מקהילות ומרכזי טיפול אחרים.
רציונאל התוכנית הטיפולית ב"יחידה לטיפול בנשים" – השתלבות האישה בחיים הנורמטיביים
במישור האישי, הבן-אישי והחברתי.

המערך הטיפולי בבית מיכל מבוסס על שיטת ה – d.b.t, שיטת טיפול חדישה המבוססת על שילוב של רעיונות מתוך הטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי בשילוב תפישת העולם הדיאלקטית. המודל מאפשר פיתוח מיומנויות של יעילות בין אישית, ויסות רגשית, שליטה בתסכול ומודעות עצמית. המודל מיושם באמצעות קבוצת הלמידה, טיפול פרטני ע"פ עקרונות ה-d.b.t. תרגול מדיטציה המכוונת למודעות וקבלה ומילוי יומן אישי.