קהילת נוער

קהילת הנוער מונה כ- 80 נערים ונערות עד גיל 18, נפגעי סמים ואלכוהול, אשר מבקשים להחזיר לעצמם את היכולת לקיים אורח חיים בריא ובעל משמעות. צוות קהילת הנוער מלכישוע כולל אנשי טיפול, מדריכים, מורים, אנשי רפואה ורכזי תחומים המלווים ומנחים את הנערים והנערות בפעילויות השונות.

קלט - "בית הילה" - יחידת אבחון, הסתכלות וטיפול קצר מועד

היחידה מיועדת לנערים עם רקע של שימוש בסמים ואלכוהול אשר אינם מסוגלים לנהל אורח חיים בריא ומתקשים להשתלב ולהצליח במסגרות חינוכיות וטיפוליות. מטרות היחידה הן: אבחון והסתכלות, הגברת המוטיבציה והבשלות לטיפול, השמה ושילוב הנערים במסגרות חינוכיות טיפוליות מתאימות. משך התוכנית הוא עד שלושה חודשים.

נערות - "בית סלעית" - טיפול ארוך טווח לנערות

הבית מיועד לנערות עם רקע של שימוש בסמים ואלכוהול. מטרות הטיפול הן: הפסקת שימוש והפחתה של התנהגויות מסכנות, חינוך לעצמאות ולקיחת אחריות, מיצוי היכולות הלימודיות ופיתוח תחומי עניין אישיים, הגברת המעורבות המשפחתית ורכישת מיומנויות להתמודדות על פי עקרונות ה- D.B.T תוך הקניית תפיסת עולם דיאלקטית. משך התוכנית הוא בין שמונה חודשים לשנה וחצי.

קהילת הנוער - "בית ניצוץ, שחף, יש תקוה" – טיפול ארוך טווח לנערים

הטיפול בקהילת הנוער מבוסס על עקרונות הקהילה הטיפולית, תוך התאמה לבני נוער וגישה טיפולית חינוכית ייחודית. בתוכנית החינוכית מושם דגש על ניהול סדר יום מובנה ומתפקד בשילוב טיפול נפשי ברמה הפרטנית והקבוצתית, בתוכנית מושם דגש רב להשכלה ולמידה. משך התוכנית הוא עד שנתיים.