לצורך פעילותינו לשיקום וחינוך המכורים לסמים ואלכוהול אנו זקוקים לאנשים טובים שיסייעו לנו במימון התכניות, הפעילויות המיוחדות והקמת מבנים.

לעמותה אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי ס' 46 לפקודת מס הכנסה,
המעניק זיכוי במס לתורם בהתאם לסעיף זה.

נשמח לעזרתכם בתרומה!