יחידת המחקר

ליצירת קשר

יחידת המחקר: 04-6488222
malkishua@malkishua.org.il

יחידת המחקר – היחידה לחקר התמכרויות, היא יזמה משותפת של עמותת נוה מלכישוע ואוניברסיטת חיפה.

צוות ההיגוי של היחידה הורכב בשיתוף עם משרדי ממשלה רלוונטיים.

היחידה פועלת לעידוד מחקר אקדמי לצורך קידום יעילות ומועילות התערבויות בנפגעי התמכרויות. בחינת שאלות תאורטיות רחבות לצורך קידום הידע האקדמי, מחקרים קליניים ופרה-קליניים בהם משמשת מלכישוע כשדה המחקרי ייערכו תוך הקפדה מלאה על שמירת זכויות הדיירים והמטרות השיקומיות של המקום.
יחידת המחקר תפעל לחיזוק הקשר בין האקדמיה לשדה הטיפולי באמצעות שילוב תלמידים לתארים מתקדמים בנעשה בכפר.