שפת התכשיט

שלום לידידי וידידות מלכישוע,
בימים אלו מוצגת במוזאון לאמנות האסלאם בירושלים תערוכה בשם "שפת התכשיט"

שפת התכשיט

במסגרת שיתוף פעולה של מלכישוע עם המוזאון, יוכלו אנשים ונשים לתרום תכשיטים שלהם
אשר ימכרו לקראת נעילת התערוכה בנובמבר וההכנסות ייתרמו לטובת נשים ונערות במלכישוע.

התכשיט הישן שלכן הוא האוצר החדש שלהן!

ליצירת קשר

מוזיאון אמנות האסלאם- 02-5358700
www.islamicart.co.il

עמותת נוה מלכישוע- 04-6488222
www.malkishua.org.il