פארק אתגרים

יום בדגש מניעה והסברה -תאוריה וחוויה
תאורתי- ביקור בכפר הטיפולי מלכישוע בדגש על חשיפה לעולם השיקום והגמילה מסמים ומפגש עם דייר ממלכישוע בנוגע לתהליך הטיפולי.
חוויתי- פעילות בפארק האתגרים ע"ב משימות קבוצתיות, כאשר המטרות הן זיהוי מאפיינים מסכנים (כגון: חשיבות הגבולות, מחיר השייכות, מנהיגות חיובית/שלילית ועוד) תוך כדי דיונים קבוצתיים.
משך 3 עד 5 שעות – עבודה בקבוצות של 12-20 משתתפים (תלוי בגיל המשתתפים).
כל הפעילויות מבוטחות ומבוצעות ע"י מדריכים מקצועיים ומוסמכים בתחומם.

• הצעת מחיר ועלויות ימסרו עם סגירת תוכנית הביקור.
• כל פעילות/סדנא תותאם למאפייני הקבוצה ולצרכיה.
• במסגרת מגבלת משתתפים, ניתן לקיים סדנאות בסבבים של 12-20 משתתפים (עד ל- 100 משתתפים בכולל).