התמחות בפסיכולוגיה קלינית

כפר השיקום במלכישוע הינו מוסד מוכר להתמחות קלינית אשפוזית.

ליצירת קשר

התמחות בפסיכולוגיה קלינית: 04-6488215
malkishua@malkishua.org.il

ועדת הבדיקה של האגודה למען שירותי בריאות הציבור לקידום איכות החיים מצאה את כפר השיקום כמוסד מתאים להתמחות שכזו בזכות העבודה הטיפולית והשיקומית הנעשית במקום, והיכולת של הקהילה להיות מקום התמחות מלמד ומפתח למתמחים לפסיכולוגיה קלינית.