הנהלת מלכישוע

הנהלה

אוריה גן – מנכ"ל
שורי שולב – מנהל ארגוני

מנהלי קהילות ובתים חינוכיים-טיפוליים

אלון אברהם – מנהל קהילת בגירים וצעירים
יוסף הורביץ – מנהל קהילת נוער
אלון קפלן – מנהל היחידה לגמילה פיזית – "להתחיל מבראשית"
חן רבאון-שרי – מנהלת "בית סנונית" לנערות
מרים גולדשמידט – מנהלת "הבית בטירה" לנערות ממשפחות דתיות