הפעילות בפארק אתגרים מדמה מצבי התמודדות קבוצתיים המשליכים על שטחי החיים. כגון תקשורת, היכרות, אמון, שיתוף פעולה, אחריות, מנהיגות ועבודת צוות, לצד גיבוש והעצמת הקבוצה, זאת בהתאם לצורכי הקבוצה .