פארק אתגרים


יום בדגש מניעה והסברה
-תאוריה וחוויה
תאורתי- ביקור בכפר הטיפולי מלכישוע בדגש על חשיפה לעולם השיקום והגמילה מסמים ומפגש עם דייר ממלכישוע בנוגע לתהליך הטיפולי.
חוויתי- פעילות בפארק האתגרים ע"ב משימות קבוצתיות, כאשר המטרות הן זיהוי מאפיינים מסכנים (כגון: חשיבות הגבולות, מחיר השייכות, מנהיגות חיובית/שלילית ועוד) תוך כדי דיונים קבוצתיים.
משך 3 עד 5 שעות – עבודה בקבוצות של 12-20 משתתפים (תלוי בגיל המשתתפים).