הנהלת מלכישוע

הנהלה

ד"ר אתי גונן – מנכ"לית
שורי שולב – מנהל ארגוני

מנהלי קהילות ובתים חינוכיים-טיפוליים

אלון אברהם – מנהל קהילת בגירים וצעירים
יוסף הורביץ – מנהל קהילת נוער
רונית הורביץ – מנהלת היחידה לגמילה פיזית – "להתחיל מבראשית"

חן רבאון-שרי – מנהלת "בית סנונית" לנערות
מרים גולדשמידט – מנהלת "הבית בטירה" לנערות ממשפחות דתיות